Tájékoztatjuk a Szent Margit Rendelőintézetet ellátásért felkereső betegeinket, hogy munkatársaink a betegfelvételnél jogszabály előírása szerint kötelesek elkérni a személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát és a lakcímkártyát. A betegek a szolgáltatás igénybevételéhez pedig kötelesek ezeket az okmányokat bemutatni.

A Magyarországon kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártya ezeket az okmányokat nem helyettesíti, ezért munkatársaink ezen kártya alapján nem nyújthatnak egészségügyi ellátást.

Részletek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatójából:
„A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Társág (EGT) más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (a továbbiakban: Kártya) igazolható”.

„Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel egy másik uniós (EGT) tagországban (illetve az alábbiakban felsorolt államban) tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.”

„A Magyarországon kiadott Kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a TAJ-t tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t (a zöld vagy fehér-kék színű ún. TAJ kártyát). Így e Kártyával csak egy másik tagállamban vehetők igénybe a szükséges szolgáltatások.”